ورود به سیستم
ثبت نام
بیمه مسافرتی

بیمه‌نامه عبارت است از پوشش صدمات بدنی و بیماری بیمه‌شده که پس از شروع سفر به خارج بروز کرده و یا عارضه ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی که ابتلا به آن یا آغاز آن، پس از شروع سفر به خارج بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه‌شده یا نمایندگان او شود .
شرکت بیمه رایزشوتز که مقر در آن کشور آلمان است با همکاری شرکت بیمه ملت، خدمات زیر را تنها به هنگام سفر بیمه‌شده در خارج ازکشور و محل اقامت او ارائه خواهد کرد؛ اعتبار بیمه‌نامه مسافران عازم به خارج از کشور از زمان خروج بیمه‌شده از کشور آغاز می‌شود. محدودیت سنی در این بیمه‌نامه 85 سال تمام است. فرانشیز، 25 یورو در هر مورد خسارت است (به استثنای صدمات جسمانی حاد و یا بستری شدن دربیمارستان بیش از 24 ساعت).

مهم‌ترین مزایای این بیمه‌نامه عبارت‌اند از

هزینه‌های پزشکی و بستری در بیمارستان خارج از کشور؛
جابه‌جایی یا بازگرداندن بیمه‌شده به کشور در طول سفر در اثر بیماری یا حادثه؛
پرداخت هزینه‌های فوریت دندان‌پزشکی؛
بازگشت اعضای بلافصل خانواده همراه بیمه‌شده به کشور؛
بازگرداندن جسد متوفی؛
سفر اضطراری یکی از اعضای بلافصل خانواده؛
بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده؛
تحویل دارو؛
ارسال پیام و اطلاعات مراجع درمانی در مواقع اضطراری؛
حواله تضمین وجوه نقد؛
حواله وجوه نقد؛
فقدان گذرنامه، گواهینامه رانندگی و شناسنامه در خارج از کشور؛
معاضدت حقوقی؛
جبران خسارت فقدان بارتحویلی به هواپیما؛
جبران خسارت تأخیر در ورود بار همراه مسافر؛
یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی؛
پوشش تأخیر در حرکت