ویزای چین

  

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

اصل پاسپورت(داشتن 3صفحه خالی الزامی است) رزرو بلیط +بیمه+ حتماً 2 قطعه عکس 6*4رنگی (مطابق پاسپورت)+ مشخصات کامل فردی (آدرس منزل و محل کاربا شماره ثابت وهمراه ( ذکرکدپستی الزامی است) + تمکن مالی به انگلیسی ( 30 روز اقامت =34میلیون  تومان و15  روز اقامت = 28 میلیون تومان) با مهر برجسته و اصل امضای متصدی بانک ( آدرس و تلفن بانک الزامی است ) فرم اطلاعات مسافر +

تسویه کامل جهت  ویزای 6 ماهه باید  4ویزای قبلی و برای ویزای 1 ساله حداقل 5 ویزای تجاری قبلی در پاسپورت باشد.

ویزای گروهی حداقل 5 نفر میباشد مسئولیت صدور بلیت و رزرو هتل و...قبل ازصدور ویزا به عهده مسافر میباشدواین آژانس هیچگونه مسئولیتی ندارد.

اگر لیبل هر ویزای قبلی از پاسپورت جدا شده باشد مسافر BLACK LIST خواهد شد.

حضور مسافر در ایران الزامی است و در صورت نیاز مصاحبه در سفارت تشریف بیاورند.

12 روز کاری

105$

توریستی گروهی عادی

چین

10 روز کاری

135$

توریستی گروهی فوری

10 روز کاری

117$

توریستی انفرادی عادی

6 روز کاری

147$

توریستی انفرادی فوری

3 روز کاری

170$

تاپ ارجنت

10 روز کاری

130$

ترانزیت یکبار ورود

6 روز کاری

180$

ترانزیت دوبار ورود

10 روز کاری

180$

یک ماهه تجاری

10 روز کاری

390$

3 ماهه دبل

12 روز کاری

460$

3 ماه سینگل 60 روز اقامت

12 روز کاری

540$

6 ماهه مولتی

12 روز کاری

690$

یکساله مولتی 30 روز اقامت

 

 

طراحان ماندگار
...