ویزای تایلند

 

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

اصل پاسپورت +یک قطعه عکس تمام رخ رنگی3*4 جدید حداقل 5 ماه +کپی شناسنامه+کپی کارت ملی مشخصات فردی + شغل و سمت شغلی دقیق+آدرس ایمیل مسافر+پرینت مانده حساب حداقل 15میلیون

رزرو هتل +بلیت+تسویه کامل

حضور مسافر در ایران الزامی است.

در صورت عدم صدور ویزا ، هزینه پرداخت شده، توسط سفارت مسترد نخواهد شد.

3-5  روز کاری

48 یورو

عادی سینگل

تایلند

160 یورو

6 ماهه مولتی

طراحان ماندگار
...