ویزای هند

    

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

ویزای الکترونیکی هند کنسلی ندارد و در صورت ریجکت شدن هزینه ویزا استرداد نمیگردد

ا سکن پا سپورت و ا سکن عکس 5*5 ، ا سکن پاس – ا سکن عکس – فرم اطلاعات هند – در صورت دا شتن ویزای قبلی هند،اسکن آخرین ویزا ارسال شود.

اشخاصی که می خواهند برای شرکت در کنفرانس به هند سفر کنند  باید ویزای کنفرانس بگیرند.

5-3 روز کاری

45$

یک ماهه توریستی الکترونیک

هند

5-3 روز کاری

62$

یکساله مولتی توریستی 90 روز اقامت الکترونیک بدون مصاحبه سه بار ورود

5 روز کاری

105$

5 ساله الکترونیک سالی سه بار ورود

5 روز کاری

102$

هند کنفرانس

5 روز کاری

102$

هند تجاری یکساله

اصل پاسپورت + کپی از تمام صفحات شناسنامه (حتی صفحات سفید)+ رزرو بلیت رفت و برگشت + اصل پاسپورتهای قدیمی (خصوصاً اگر ویزای هند قبلی دارد) 2 قطعه عکس 5*5 رنگی زمینه سفید جدید پر کردن فرم اطلاعات

حضور مسافر جهت انگشت نگاری الزامی است

(برای ویزای لیبل داخل پاس)

8 روز کاری

130$

توریستی 30 روزه لیبل

 

 

طراحان ماندگار
...