ویزای قزاقستان

َمدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

اصل پاسپورت، + 1 قطعه عکس  4*3  +  تکمیل فرم مربوطه+ مشخصات پرواز و واچر هتل محل اقامت در قزاقستان یا آدرس کامل محل اقامت+تسویه کامل مسافر

باید درصورت عدم اقامت در هتل طی 48ساعت دراداره پلیس ریجستر شود

در ویزای سه ماهه در هر بار ورود 30 روز اجازه اقامت دارد

حضور مسافر در ایران الزامی است

15-20 روز کاری

160$

یک ماهه توریستی عادی

قزاقستان

12-15 روز کاری

170$

یک ماهه توریستی فوری

15-20 روز کاری

295$

تجاری 60 روز اقامتَ

 

 

 

 

طراحان ماندگار
...