ویزای دبی

  

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

اسکن رنگی پاسپورت +اسکن صفحه اول شناسنامه+چک ضمانت+ تسویه کامل مبنای محاسبه روز کاری جهت اقدام ویزا، از روزبعد دریافت مدارک خواهد بود.

ویزای یک ماه غیرقابل تمدید است.

تاریخ ورود مسافر به دبی باید در درخواست ذکر گردد.

اخیرا ویزا هایی که صادر میشوند و مسافر به هر دلیل از آنها استفاده نمیکند ، پس از اتمام اعتبار ویزا به صورت خودکار  کنسل و باطل *نمیگردد* و باعث *سابقه منفی* برای مسافر میشود

لذا در صورتی که مسافر به ویزای جدید نیاز داشته باشد باید ویزای استفاده نشده قبلی توسط شرکت صادر کننده ویزا در دبی با پرداخت هزینه مربوطه *کنسل گردد* و سپس *ویزای جدید* اقدام شود

با توجه به این مسئله ممکن است ویزای جدید *صادر نشده* و یا *ریجکت* گردد

اگر مسافری ویزای قبلی گرفته و استفاده نکرده است اطلاع داده شود.

5 روز کاری

295 درهم

14 روزه عادی

دبی

5 روز کاری

130$

14 روزه عادی ( اتباع افغان)

5 روز کاری

340 درهم

14 روزه فوری ( سرویس)

5 روز کاری

350 درهم

یک ماهه عادی

5 روز کاری

820 درهم

سه ماهه سینگل

5 روز کاری

1900 درهم

سه ماهه مولتی

 

 

طراحان ماندگار
...