ویزای تاجیکستان

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

اصل پاسپورت +2 قطعه عکس+مشخصات فردی+ تاریخ شروع ویزا (تاریخ سفر)+ تسویه کامل+رزرو هتل در تاجیکستان

دانشجویی:اسکن کارت دانشجویی+اسکن قرارداد بادانشگاه مربوطه

تجاری: اصل قرارداد با شرکت مربوطه در تاجیکستان

در صورت ریجکت شدن از طرف سفارت تاجیکستان هزینه استرداد نخواهد شد.

((الکترونیک ویزا بدون مصاحبه و انگشت نگاری انجام میشود))

2 روز کاری

150000تومان

وقت  سفارت جهت ویزا

تاجیکستان


 
 
طراحان ماندگار
...