ویزای هنگ هنگ

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

1قطعه عکس 4*6 -تمکن مالی حداقل 10 میلیون تومان صورت وضعیت شغلی – فرم مشخصات فردی در مورد یکبار ورود یا دوبار ورود تصمیم با اداره مهاجرت هنگ کنگ می باشد.

80-70 روز کاری

130$

توریستی 2 بار ورود

هنگ کنگ

50-45 روز کاری

150$

توریستی  2 بار ورود


 
 

 

طراحان ماندگار
...