ویزای ازبکستان

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

اسکن پاسپورت + اسکن عکس 3*4 + تسویه کامل  3 ماه اعتبار ویزا 30 روز اقامت

5 روز کاری

42$

30 روزه توریستی عادی (الکترونیک)

ازبکستان

5 روز کاری

60$

30 روزه توریستی 2 بار ورود الکترونیک

5 روز کاری

75$

1 ماهه مولتی الکترونیک

5 تا 7 روز کاری

75$

30 روزه توریستی عادی ( لیبل )

15 روز کاری

240$

یک ماهه تجاری


 
 

 

 

طراحان ماندگار
...