ویزای ویتنام

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

اصل پاسپورت+ 2قطعه عکس4*3 +رزرو بلیت وهتل –+ کپی شناسنامه صفحه 1و2 و کارت ملی  + مشخصات فردی تمکن بالای 20 میلیون به لاتین یا گواهی اشتغال به کار لاتین- توریستی شروع ویزا طبق تاریخ بلیط می باشد اقامت طبق بلیت و واچر می باشد.

25-20 روز کاری

180$

توریستی عادی

ویتنام


 
 

 

طراحان ماندگار
...