ویزای قطر

مدارک لازم

زمان تحویل

قیمت

نوع ویزا

کشور

اسکن پاسپورت و اسکن عکس + ضمانت بانکی بابت بازگشت و حُسن انجام سفر به مبلغ 20 میلیون تومان رزرو هتل حد اقل 1 شب توسط آژانس  الزامی است.

5-4 روز کاری

105$

30 روز اقامت الکترونیک

قطر


 
 

 

طراحان ماندگار
...